Treść artykułu

Świetlica Przyjazna Uczniowi!

Mamy przyjemność poinformować, że nasza świetlica zdobyła w tym roku tytuł Świetlica Przyjazna Uczniowi w ogólnopolskim konkursie „Baw się i ucz”. Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca, w którym uczniowie mają możliwość spędzania czasu w sposób różnorodny i aktywny.  Warunkiem otrzymania tytułu była realizacja zadań przewidzianych regulaminem konkursu oraz pokazanie innych ciekawych inicjatyw organizowanych przez świetlicę. Każde działanie było oceniane w dziesięciostopniowej skali na podstawie dokumentacji składającej się z reportaży, zdjęć, filmów oraz prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Świetlica w naszej szkole otrzymała sto punktów na sto możliwych oraz dyplom honorowy organizatora konkursu.

Cieszymy się, że to, co robimy zostało docenione i mamy nadzieję, że starania wychowawców świetlicy odzwierciedla nie tylko przyznany tytuł, ale przede wszystkim zadowolenie naszych uczniów.

Dyplom