Treść artykułu

WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Rodzice!

Wiemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że z pewnym niepokojem myślicie Państwo o powrocie dzieci do szkoły. Nam także zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie nas wszystkich. To właśnie dlatego uważnie czytamy wytyczne specjalistów, słuchamy rekomendacji MEN, GIS oraz MZ i tworzymy odpowiednie procedury. Wciąż szukamy nowych pomysłów i zastanawiamy się, jakie rozwiązania będą najlepsze, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, wprowadziliśmy w naszej szkole poniższe działania:

 • Uruchomiamy dodatkowe wejście do szkoły od strony osiedla, którym będą wchodzić klasy 0-3, z wejścia głównego będą korzystać uczniowie 4-8;
 • do odwołania z szatni będą korzystały tylko dzieci z klas 0-3;
 • uczniowie klas 4-8 po wejściu do szkoły, już od 7.45 będą przebywać w salach pod opieką nauczyciela;
 • w pierwszych dniach września do budynku zapraszamy wyłącznie rodziców młodszych dzieci 0-3 (jeśli uważacie Państwo, że to konieczne), proszę pamiętać o zasadzie: jeden opiekun dla jednego ucznia;
 • goście, wchodząc do szkoły, podają swoje dane do zeszytu wejść;
 • zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania powierzchni, dzieci i pracownicy będą miały stały dostęp do płynów dezynfekujących;
 • sale będą wietrzone co godzinę i na bieżąco dezynfekowane;
 • pielęgniarka szkolna zorganizuje zajęcia edukacyjne dla klas 1-3, zaś temperaturę będzie mierzyć przesiewowo;
 • zorganizowaliśmy przytulną izolatkę, w której dziecko, które źle się czuje, będzie mogło w spokoju poczekać na rodziców;
 • na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele dostosują rodzaje ćwiczeń do obowiązujących zaleceń;
 • uruchamiamy dodatkowe wejście na zajęcia wychowania fizycznego
  przez łącznik przy sali gimnastycznej;
 • używany sprzęt sportowy będzie na bieżąco dezynfekowany;
 • przerwy będą się odbywały naprzemiennie, na świeżym powietrzu, jeśli tylko będzie to możliwe;
 • źródełko wody pitnej będzie nieczynne;
 • obiady będą wydawane wg grafiku, stoły dezynfekowane, sala wietrzona;
 • zrezygnowaliśmy także z bufetu warzywno – owocowego, a sztućce i kompoty będzie wydawał pracownik stołówki;
 • w przestrzeniach wspólnych rekomendujemy noszenie maseczek.

Pozostałe zasady funkcjonowania określa REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Drodzy Państwo,

liczymy Wasze zrozumienie, zaangażowanie i szczególne wsparcie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Pozostajemy otwarci na Wasze pomysły, sugestie i uwagi. Wierzymy, że dzięki wspólnemu działaniu, uda nam się zorganizować naukę w najwyższym, osiągalnym poziomie bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia i spokoju

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 53 Mariusza Zaruskiego