25/04/2017

Informacja dla Rodziców dotycząca Karty Ucznia – DRUGI TERMIN

Drugi termin składania wniosków o Kartę Ucznia  - od 15 do 31 maja 2017 r. Informacja dla Rodziców...